Regulamin


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego 

TEMANENGE  Dorota Guglicz 

ul. B, Chrobrego 38/7 

50-254 Wrocław.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

TEMANENGE Dorota Guglicz ul. Kłokoczycka 208 51-376 Wrocław

TEMANENGE Dorota Guglicz Ul. Kłokoczycka 208 51-376 Wrocław e-mail: info@sklepafrykanski.pl telefon: 502 068 515

TEMANENGE Dorota Guglicz Ul. B. Chrobrego 38/7 50-254 Wrocław NIP: 898-104-49-22, REGON: 930457159, GIODO: 188686 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

KONTO BANKOWE: 50 1140 2004 0000 3502 4583 5630

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

            W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Płatności

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

-Formy zwrotu środków m.in. w przypadku
gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."].

- Czas realizacji zamówienia w przypadku
płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 Wersja 13.3 (Wrocław, 15 września 2017 roku)

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl